Belépés
lenke1964: Szvanizit utazása
minden másnap. Ezért van aztán, hogy a púpos hátú lazacok nem hatolnak be manapság se minden nyáron a Fraser folyóba, hanem csak minden második nyáron (hi-szen egy nap a természetfeletti lények országában annyi, mint egy év az emberek életidejéből).
A következő falu asszonyai nagyon csinosak voltak, de a férfiak púposak és görbék. Szvanizit itt meg sem állt, eveztek tovább eg
2016-02-27 17:08:48
sayuri: szeretettel
beszélnék...
- Kitalálom, mit akarsz mondani! Hogy öljetek meg engem!
- Hallani sem akartam róla. Ágit elcipeltem az anyakönyv¬vezetőhöz, majd a református paphoz, nagyanyádat kész tények elé állítottuk.
- Bölcs döntés! Ez állt tehát a családi viszálykodások hátterében, s ennek tudható be, hogy ómama engem valóságos majomszeretettel vet
2012-04-09 10:19:59
sayuri: szeretettel
államvasutaknak két gyönyörűséges mozdonyát (1914-es típus) láttam a napokban. Az alagi különvonatokat viszik jelenleg, mint két mogorva óriás. Ezek a vasból és acélból vert hegyek - vagy eleven lények, amint éjjelenkint az éjféli vonat mozdonyát közelegni láttam a töltésen - mily messzire elvinnének, ha erre parancsot kapnának! Este van, havanna édes füstje érzik az expresszvonat
2012-04-09 10:04:53
invisibilia: magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
Rita Képszerkeszt: Demeter Zsuzsanna A térképeket készítette: Nagy Béla Tervezte: Badics Ilona Kiadói programvezet: Szuba Jolanta Kiadói programkoordinátor: Winter Angéla Közremköd intézmények: Budapesti Történeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Országos Levéltár, Országos Széchényi Könyvtár, amelyek a sorozat képanyagát a rendelkezésünkre bocsátották. Egyéb források: Diósgy
2012-02-22 21:26:22
juditmama: Illyés Gyula: Áru­ló
ki­et­le­nebb lesz, mint­ha csak
egy ször­nyű jár­vány söprené.

Így pusz­tul­hat­tak egy­ko­ron
az ős­idők nagy griff­jei,
a jám­bor ször­nyek, tár­sai
a föld zsen­ge gyer­mek­ko­rá­nak -

Itt volt a reg­gel, mit ho­zott,
tő­ré­vel, mit fen­nen ho­zott,
mit fog
2011-11-25 20:20:27
juditmama: Kosztolányi Dezső - Európa
Eu­ró­pa bá­tor szel­le­mei, köl­tők,
hogy gyá­va vad­ál­lat bú­jik el a vac­kán
és vak­si va­kon­dok fúr ala­gu­tat.
Da­lol­ja­tok együtt,
fé­nyek, fe­je­del­mek, szel­lem-fe­je­del­mek,
hogy lé­lek a vá­runk, lég­vár a mi vá­runk,
ezt rak­juk az égig, ke­mény sze­re­tet­ből
és lé­gi sza­va
2011-11-25 20:18:31
nagyuska: T Elemér
jám­bor...
Arany pi­lin­kél rám a fák­ról.
Min­den­na­pi etű­dök

I

Hul­la­nak sár­ga le­ve­lek...
Po­gány ősz tör rám. Te­me­tek.
Szo­mo­rú fé­nyek szí­ve­men,
té­pett igé­im hir­de­tem.

Örö­mem mes­­sze buj­do­sik,
csak a fáj­da­lom kul­log itt.
Kö­kör­csin, ró­zsa, ibo­lya,
haj­ta­nám fe­j
2011-11-15 12:33:23
hunjano: A magyar népek őstörténete 2
között tapasztalható alapvető egyezéseket először szintén a nem-magyar tudósok vették észre. Az egyezéseket éppen olyan döntő bizonyítékoknak tekintik, mint a nyelvtani egyezéseket és az eredmények ezen a téren is meglepő közeli kapcsolatok megállapításával záródtak, A hangtan terén a két nyelvben egyformán a nagyon erősen érvényesülő hangharmónia törvényét tartják a legjellemzőbb
2011-08-09 23:24:54
nagyuska: Kul­csár Fe­renc
Gizella Lapu........................................................................ ........ 2011-02-19 08:56:23

Kul­csár Fe­renc ver­sei
Ősz fe­lé
Ke­nye­rem ja­vát? Tud­ja ég!
Bi­zony, hat­van let­tem.
Õsz­be csa­va­rod­tam.
Vers­be me­ne­ked­tem.


Hat­van let­tem, két ke­zem­ben
na­pot tar­tok, hol­dat.
2011-02-26 06:30:25
nagyuska: T Elemér
jám­bor...
Arany pi­lin­kél rám a fák­ról.
Min­den­na­pi etű­dök

I

Hul­la­nak sár­ga le­ve­lek...
Po­gány ősz tör rám. Te­me­tek.
Szo­mo­rú fé­nyek szí­ve­men,
té­pett igé­im hir­de­tem.

Örö­mem mes­­sze buj­do­sik,
csak a fáj­da­lom kul­log itt.
Kö­kör­csin, ró­zsa, ibo­lya,
haj­ta­nám fe­j
2011-02-19 07:51:48
nagyuska: Milan R
fek­he­lyed­ről.
A fi­am már kinn tölgy­fá­kat dönt, éget.
Hald hát, amit tő­le tu­dok er­ről.
Na­gyon nagy fá­ba vág­tad a fej­szé­det.

Bá­tyá­id éj­jel em­be­ri lé­nyek,
üveg­kas­tély­ban ér­tek el a cé­lig.
Nap­pal hol­lók, szen­ved­nek sze­gé­nyek,
jaj­ve­szé­kel­ve a tes­tü­ket té­pik.

Vidd el utad­ra e sült ma­dár­kát,
2011-02-19 06:37:31
hajdrikpatoselam: Regénytrilógiám
műterem-szobájában, mint aki már nagyon rég nem járt itt. Tekinte-tét körbejáratta az összes apró részleten; valamennyi is-merős volt, szinte minden a saját keze munkája. A falakat ékesítő festményektől a szobrokig, a transzparenseikig, a saját tervezésű bútorokig -, idegen külső elem nem is ke-veredett a tökéletes harmóniáról tanúskodó összképbe. S mégis mindez oly távoli volt, s
2010-10-19 16:23:01
Oldal: 
Keresés


Üzenetek
Illyés Gyula, Kosztolányi Dezső, Kul­csár Fe­renc, Milan, Rita Képszerkeszt, Demeter Zsuzsanna, Nagy Béla Tervezte, Badics Ilona Kiadói, Szuba Jolanta Kiadói, Winter Angéla Közremköd, Budapesti Történeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Országos Levéltár, Országos Széchényi Könyvtár, Gizella Lapu, magyar népek, púpos hátú, természetfeletti lények, emberek életidejéből, következő falu, férfiak púposak, református paphoz, családi viszálykodások, térképeket készítette, sorozat képanyagát, rendelkezésünkre bocsátották,
TVN.HU, Képtár, Blogok, Videótár, Szótár, API, Online Póker, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.