Belépés
lenke1964: Hogyan keletkezett a világ? HOLLÓ-monda
hazulról, bezárta egy ládába, Kitsuginszit pedig azzal tette boldogtalanná, hogy egymás után felserdülő fiait sorra megölte.
Szegény Kitsuginszi mit se tehetett ellene, mély gyászban keser-gett fiai pusztulásán. Így ült ott egyszer is egy kiugró sziklaszirten a tengerparton, gyászolva, sírva, mikor egy nagy csapat delfin úszott el alatta, egy közülük kivált a csapatból, és sz
2016-02-26 17:10:51
lambert: Szentimrei Judit: Erdélyi szemmel Ecuadorban
gyapjúszőnyegekre.

Vi­se­le­tük csak annyit vál­to­zott az idők so­rán, hogy a fér­fi­ak a fe­hér és fe­ke­te kettős pon­cho he­lyett ki­haj­tós nya­kú fe­hér in­get vi­sel­nek a szí­nes­be sze­gett fe­ke­te felső alá. Me­zít­láb jár­nak és fe­hér láb­ra­va­ló­ban, ga­tyá­ban. Fe­jü­kön a jel­leg­ze­tes, szé­les ka­ri­má­jú sa­la­sa­kai fe­hér ka­lap. Az asszo­nyok egy­
2012-06-15 07:28:38
sayuri: szeretettel
szépapám... Útszéli csárdáknál tartottunk pihenőt, mint a vásárosok, alvó falvakon hajtottunk át, mintha almát árulnánk vagy álmot, vagy szép gyermeket lopni járnánk késő estve. Néma tájakon derengett a köd, mint egy vén csősz pipájának keserű füstje.
- Hideg lesz - mondta a falusi kocsis, és ostorával a lappangó szürkeségre mutatott.
Ámde fenn az égen ragyogtak a csilla
2012-04-09 10:04:53
invisibilia: magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387

October 22, 2011
timeahernadi
1624 other publications
Subscribe

5 ; T Ö R T É N E T E MAGYARORSZÁG AZ ANJOUK BIRODALMA 1301-1387 Csukovits Enik CSUKOVITS ENIK Az Anjouk birodalma 1301-1387 Romsics Fszerkeszt Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Csukovits Enik Fszerkeszt: Romsics Ignác Sorozatszerkesz
2012-02-22 21:26:22
nagyuska: T Elemér
vi­rá­god,
mos­sa ki be­lő­lem a ké­telyt,
míg a ru­há­dat le­do­bá­lod.

VI

Te­rem­tet­te­lek hát magamnak,
évek for­mál­tak és fa­rag­tak.

Zen­gett az élet, tán­cod jár­tad,
vi­sel­ted fé­nyes ko­ro­ná­dat.

Szí­vem vi­rá­gát nyúz­tad, tép­ted,
be­le­sor­vadt a dal, az ének.

Erőmfogyottan let­tem bé­na
2011-11-15 12:33:23
nagyuska: Öll Edit
élet­ké­pek
nap­já­ban több­ször vis­­sza­vált­ha­tó a be­lé­pő­jegy
ra­ga­csos-kő­ke­mény jö­vő­ké­pek is le­het­nek szí­ne­sek
a két­szer ket­tő kép­le­te is le­het
itt-ott hi­te­sze­gett)

Pu­hu­ló fej

sze­mély­re sza­bott ön­ér­ze­tek
ér­vek el­len­ér­vek sem­mik üres­sé­gek
vagy csak
az üres­sé­gek pil­la­na­tai a sem­m
2011-02-19 09:04:06
nagyuska: T Elemér
vi­rá­god,
mos­sa ki be­lő­lem a ké­telyt,
míg a ru­há­dat le­do­bá­lod.

VI

Te­rem­tet­te­lek hát magamnak,
évek for­mál­tak és fa­rag­tak.

Zen­gett az élet, tán­cod jár­tad,
vi­sel­ted fé­nyes ko­ro­ná­dat.

Szí­vem vi­rá­gát nyúz­tad, tép­ted,
be­le­sor­vadt a dal, az ének.

Erőmfogyottan let­tem bé­na
2011-02-19 07:51:48
nagyuska: Gyüre La­jos
el­ké­szült.
Ami­kor pe­dig a fen­tebb már meg­ne­ve­zett urak jó­vol­tá­ból
idő­szá­mí­tás­ok múl­tán fel­cser­dült az el­ső ketyere,
már ezer meg ezer ne­vek­be kó­dolt ka­rak­ter hem­zse­gett
fő­mű­ve sű­rűn te­le­írt lap­ja­in.
Ma már más dol­ga sincs,
mint azok te­le­fo­nos jó­kí­ván­sá­ga­it fo­gad­ni
- ha két éle­te vol­na, az is ke­vés l
2011-02-19 07:38:51
nagyuska: Milan R
sze­gény?
Ki mu­tat­ja meg, mer­re vi­gyen út­ja,
ha nem a szél, amely játsz­va el­ér
és el­lát a leg­tá­vo­lab­bik zug­ba,

aho­vá szár­nyán a sors so­dor­ja?
Meg­re­me­gett az aj­tó­csi­kor­gás­ra.
A tek­nő­ben, ho­vá a szél any­ja
búj­tat­ta, vár­va éhe­ző fi­á­ra.
Rög­vest fel­csat­tan hang­ja a szél­nek,
só­vár fin­tor­ba gör
2011-02-19 06:37:31
nagyuska: Hogya György
Lapu........................................................................ ........ 2011-02-19 06:31:55Hogya György ver­sei
ÚGY SEM

- Maga? Ügy­nök? - kér­dez­te a nő meg­le­pet­ten.
Ám a cso­dál­ko­zás gyö­kér­te­le­nül le­be­gett a ká­vé­zóasz­tal fe­lett.
S kis­sé ha­mi­san csen­gett, mint a hir­te­len le­hú­zott nej­lon­ha­ris­ny
2010-12-17 16:51:01
rakoczi0201: 11 ezer
,,Szakasztott
olyan, mint egy párizsi!"

Bebascu herceg valóban úgy lépdelt, ahogy a buka-
restiek szerint a párizsiak lépdelnek, vagyis sebesen ti-
pegett és közben riszálta a fenekét. Meg kellett zabál-
ni! Ha valaki így jár-kel Bukarest utcáin, nincs nő, aki
ellenállna neki, még ha a miniszterelnök is a férje.

Miko
2008-06-16 13:08:44
Oldal: 
Keresés


Üzenetek
Szentimrei Judit, Gyüre La­jos, Milan, Hogya György, Szegény Kitsuginszi, MAGYARORSZÁG AZ ANJOUK BIRODALMA, Csukovits Enik CSUKOVITS ENIK Az Anjouk, Romsics Fszerkeszt Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta, Csukovits Enik Fszerkeszt, Romsics Ignác Sorozatszerkesz, kiugró sziklaszirten, nagy csapat, közülük kivált, idők so­rán, szí­nes­be sze­gett, asszo­nyok egy­, falusi kocsis, lappangó szürkeségre, égen ragyogtak, ru­há­dat le­do­bá­lod, két­szer ket­tő, üres­sé­gek pil­la­na­tai, el­ső ketyere, leg­tá­vo­lab­bik zug­ba, sors so­dor­ja, szél any­ja,
TVN.HU, Képtár, Blogok, Videótár, Szótár, API, Online Póker, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.