Belépés
menusgabor: Novus ordo seclorum - Az új világrend 3.
megérteni jezsuita múltja nélkül, hiszen a jezsuiták alkották a római katolikus egyház egyik legtekintélyesebb szerzetesrendjét, amelyet 1541-ben Loyolai Ignác alapított és ő lett a rend első nagymestere is. A jezsuita rend központja a Vatikánban volt, ahol a mindenkori pápák a legfontosabb feladatokat bízták rájuk. Számos ország kérésére a pápa feloszlatta őket, de hamarosan újra
2023-05-15 22:00:30
menusgabor: Szent István ereklyéi
Szent István ereklyéiSzent Ist­ván­hoz köt­he­tő erek­lyéink min­dig nagy ér­dek­lő­dés­re tar­tot­tak szá­mot; ért­he­tően, hi­szen nem­csak val­lá­si, ha­nem nem­ze­ti tar­ta­lom is kap­cso­ló­dik hoz­zá­juk. A Szent Ist­ván-erek­lyék­kel kap­cso­lat­ban azon­ban mind a mai na­pig sok a rej­tély, no­ha több tu­do­mány­te­rü­let
2022-08-19 19:30:42
kohlinka: Rákóczi tér végzett az emberiséggel
feszületemellel Rózsákon végighaladva, mint Posta Gusztávét a börtön tizes posta Rózsájával, a pulyaszeplősítő bányászok feszületét az ózdiak Rózsájával, a vasfüggönyösök feszületét, amely a legnagyobb volt Varga Rózsa világsztárjával a narancsoknak, a boszorkányokét Müller Rózsával fogcsonkításom kezdetével végrehajtott áldozásommal, hogy ők nyanyák voltak az Ádámokkal együtt Pác
2018-03-24 08:47:45
horvathnemagdi: Tallóztam
ala­kult ki a no­mád élet­mó­dot foly­ta­tó né­pek kö­zött. Kis­sé meg­vál­to­zott for­má­ban, de to­vább élt az állattenyésztő, növénytermelő né­pek­nél. A sá­mánt egy kö­zös­sé­gen be­lül nagy tisz­te­let öve­zi, mert tud kom­mu­ni­kál­ni a szel­le­mek­kel, gyó­gyí­tó, lélek­ve­ze­tő, tér­ben és időben tá­vo­li dol­go­kat tud lát­ni, ezen kí­vül költő, ének­mon­dó és előadó; min
2018-03-17 10:56:46
lilagondolatok: Az indiánokgyógyító tudománya
ala­kult ki a no­mád élet­mó­dot foly­ta­tó né­pek kö­zött. Kis­sé meg­vál­to­zott for­má­ban, de to­vább élt az állattenyésztő, növénytermelő né­pek­nél. A sá­mánt egy kö­zös­sé­gen be­lül nagy tisz­te­let öve­zi, mert tud kom­mu­ni­kál­ni a szel­le­mek­kel, gyó­gyí­tó, lélek­ve­ze­tő, tér­ben és időben tá­vo­li dol­go­kat tud lát­ni, ezen kí­vül költő, ének­mon­dó és előadó; mi
2018-03-17 09:38:33
charlotteani: Amerikai staffordshire terrier standard
használták. Erre az alapra építkezve párosították tovább tenyész egyedeiket. Azon céljukat, hogy az egykori gladiátorból az embert mindenekfelett tisztelő és szerető, kiegyensúlyozott idegrendszerű, nagy munkabírású, sokféle célra felhasználható ebet alkossanak, teljes mértékben sikerült elérniük.
Ezt a teóriát az arénákból általuk kiemelt és tervszerűen tenyésztett ebek
2016-11-03 20:17:51
velemenyezd: Horvátországi választások - Közvélemény-kutatás: egyik vezető párt sem tud egyedül kormányt alakítani
Horvátországban. A diaszpórában megválasztott képviselők mindig a HDZ-hez csatlakoznak a választások után.
A fentiek fényében elmondható, hogy ismét fej fej melletti, szoros küzdelem várható a két nagy párt között a jövő vasárnapi parlamenti választásokon, és megismétlődik a tavaly november 8-ai forgatókönyv is, miszerint egyik vezető párt sem tudja begyűjteni a szavazatok ab
2016-09-04 13:00:32
kalmanpiroska: „Üdvözülni fog az egész Izráel”
írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat, és ez nekik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneinket."Körülbelül száz évvel ezelőtt Nagy Frigyes, Poroszország királya a káplánjával beszélgetett a Biblia igazságairól. A király legnagyobbrészt Voltaire, a francia ateista hatására kételkedővé vált a keresztyénséggel kapcsolatban
2016-08-23 20:15:51
vicus54: Meg­döb­bentő: va­ló­já­ban ezért kel­lett meg­hal­nia a ...
háziorvoshoz.
Az üggyel kapcsolatban eddig egymásnak ellentmondó információk jelentek meg, most, az MTI-hez eljuttatott járásbírósági tájékoztató már biztosabb értesüléseket tartalmaz.
Hoszné Nagy Tímea, az Egri Törvényszék sajtótitkára közlése szerint a fiatalember június 1-jén délután egyedül volt otthon gyermekével, amikor nyugtató hatása alatt elejtette őt. A gyer
2016-06-06 17:49:15
charlotteani: Akita inu standardja
jelképezi. A szamuráj harcosok is tartották, hogy bátorságából példát meríthessenek az előttük álló küzdelmekhez. A japán eredetű kutyafajták régebben kizárólag kisebb és közepes testűek voltak, nagyobbak nem léteztek. 1603 óta az Akita tartományban a közepes testű, medvevadász Matagi inukat kutyaviadalokon használták. 1868-tól a Tosa inuval és tibeti masztiffal keresztezték, hogy
2016-05-18 00:49:57
lenke1964: Hogyan ültesd át a gyakorlatba?

Sokan olvas­nak ma már önfej­lesz­tési köny­ve­ket, és egyre töb­ben jár­nak ilyen témájú tré­nin­gekre és sze­mi­ná­ri­u­mokra. Ez a jó hír. A rossz hír azon­ban az, hogy a gya­kor­latba csak nagyon keve­sek tud­ják haté­ko­nyan átül­tetni a tanul­ta­kat. Ehhez sze­ret­nék egy kis segít­sé­get nyúj­tani az alábbi össze­ál­lí­tás­sal.
Követ­kez­zen tehát húsz tanács ahh
2016-03-16 13:54:18
lenke1964: Hazug mesék, érdekes történetek
órája.
Később a föld szürke színű kemény talaját sötétkék takaró borí-totta, és a befagyott tavak, a csöndes völgyek és a szeles dombok mind égszínkék hótakaró alatt nyugodtak. Mire bealkonyodott, a nagy fenyőágakon úgy feküdt a nedves hó, mintha kék gyapotbála lenne.
Most már mind szaporábban hullott a hó, és vad szélvihar tom-bolt. Kavarogtak a hópihék, a fák remegtek,
2016-02-28 12:12:02
Oldal: 
Keresés


Üzenetek
Szent István, Loyolai Ignác, Szent Ist­ván­hoz, Szent Ist­ván-erek­lyék­kel, Posta Gusztávét, Varga Rózsa, Müller Rózsával, Eljő Sionból, Nagy Frigyes, Hoszné Nagy Tímea, Egri Törvényszék, indiánokgyógyító tudománya, egész Izráel&#8221, jezsuiták alkották, római katolikus, rend első, jezsuita rend, mindenkori pápák, legfontosabb feladatokat, pápa feloszlatta, börtön tizes, pulyaszeplősítő bányászok, ózdiak Rózsájával, vasfüggönyösök feszületét, legnagyobb volt, boszorkányokét Müller,
TVN.HU, Képtár, Blogok, Videótár, Szótár, API, Online Póker, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.