Belépés
maroka: Húsvét 3. hét hétfő 04.27
Ott hamis tanúkat szólaltattak meg, akik azt állították: ,,Ez az ember minduntalan a szent hely és a mózesi törvény ellen beszél. Hallottuk ugyanis, amikor azt hangoztatta, hogy a názáreti Jézus romba dönti ezt a helyet, és megváltoztatja a Mózestől ránk hagyott szokásokat."
A főtanács valamennyi tagja Istvánt figyelte, és olyannak találták arcát, mintha egy angyal
2020-04-27 08:38:31
maroka: Húsvét 3. vasárnapja 04.26
előlépett, és hangos szóval így beszélt:
,,Zsidó férfiak és Jeruzsálem egész népe! Figyeljetek és hallgassátok meg szavamat! Izraelita férfiak, fontoljátok meg e dolgokat!
A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek, amikor, mint tudjátok, általa hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe köztetek. Ezt az embert ti az Isten előre elhatározott terve szerint kiszolgált
2020-04-26 07:46:04
maroka: Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni irgalmasság vasárnapja
gondolatainkat, elmélkedésünket. Át is adom neki a szót. Hallgassuk figyelmesen!
Köszönöm a meghívást erre az ünnepi alkalomra. Engedjék meg, hogy először is bemutatkozzak: Tamás vagyok, a názáreti Jézus apostola, a tizenkettőből az egyik. Van egy melléknevem is, Ikernek hívnak, de az ikertestvéremről most nem szeretnék beszélni. Sokan csak hitetlen Tamásként emlegetnek, ami
2020-04-19 08:17:37
maroka: Szerda húsvét nyolcadában 04.15
megszólította: ,,Nézz ránk! Erre feléjük fordult abban a reményben, hogy kap tőlük valamit. Péter azonban így folytatta: ,,Aranyom, ezüstöm nincs. De amim van, azt neked adom: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj!"
Megfogta a béna kezét, és felsegítette. Azonnal életerő szállt a lábába, felugrott, és járni kezdett. Bement velük a templomba, járt
2020-04-15 12:24:55
maroka: Húsvéthétfő 04.13
szóval így beszélt:
,,Zsidó férfiak és Jeruzsálem egész népe! Vegyétek tudomásul és figyelemmel hallgassátok meg szavamat! Izraelita férfiak, hallgassátok meg szavaimat!
A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek, amikor, mint tudjátok, általa hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe köztetek. Ezt az embert ti az Isten előre elhatározott terve szerint kiszolgáltat
2020-04-13 12:14:40
maroka: Húsvétvasárnap 04.12
szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak
2020-04-12 13:29:51
maroka: A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése - Szent János szerin
lámpákkal, fáklyákkal, fegyverekkel fölszerelkezve. Jézus tudott mindent, ami rá várt. Eléjük ment tehát és megkérdezte tőlük: ,,Kit kerestek?" Azok ezt válaszolták: ,,A názáreti Jézust." Jézus erre így szólt: ,,Én vagyok". Júdás is ott volt köztük, aki elárulta. Mikor azt mondta nekik: ,,Én vagyok", meghátráltak és a földre estek. Ezért
2020-04-10 09:06:26
maroka: Ferenc pápa krizma szentelési miséje
Krisztus-követés három kegyelmi mozzanatáról elmélkedett: a követés, a rácsodálkozás és a megkülönböztetés kegyelméről.
Jézus soha nem vesztette el a közvetlen kapcsolatot a néppel
Jézus názáreti zsinagógában mondott beszéde önmagára alkalmazza Izajás próféta szavait, a nép pedig rászegezett szemmel figyel. Ebből a képből indult ki Ferenc pápa homíliájában. Az Egyház min
2020-04-09 11:54:29
maroka: Te győzöl Uram! – Keresztút Betániában (Jn 11,1-44)
Állomás: Jézust leveszik a keresztről
Amikor a betániai Mária közeledbe ért, szerényen bár, de szemrehányást tett neked, mert nem akadályoztad meg testvére halálát.
Amikor a názáreti Mária az ölébe vett, nem tett szemrehányást senkinek, hogy nem akadályozta meg Fia halálát.
Minek is tett volna, és kinek?
Az Atyának, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött F
2020-04-07 12:34:08
kalmanpiroska: Jézus élete
rokona,
Miután álomban megintetett volna
Istentől, Máriát nőül eljegyzette
És őt szüléséig meg sem érintette.

József és Mária, hallván a parancsot,
Elhagyák a csöndes názáreti lakot:
Beíratás végett mennek Betlehembe,
Mely mindkettőjöknek születési helye.
A kicsiny városba, hogy megérkezének:
Vendégfogadóban szállást nem lelének,|
2020-04-06 20:00:37
maroka: Jézus pere az Írások szerint
egyértelműen be is bizonyosodik, Pilátus mégis a halálba küldi Jézust, miután a zsidó főpapok megzsarolták. Ha ugyanis Tiberius császár fülébe jut, hogy ő nem a barátja, hiszen védi a názáreti Jézust, aki királlyá teszi magát, akkor az uralkodó kíméletlenül megbünteti. Pilátus félt a császártól, rossz stratégiát választott, a zsidók főpapok kijátszották, ezért kimondta a halálos í
2020-04-05 08:40:13
maroka: Virágvasárnap 04.05
voltál!" De ő mindenki hallatára letagadta: ,,Nem tudom, mit beszélsz!" Amint a kapunál kifelé tartott, felismerte őt egy másik is, és így szólt az ott lévőkhöz: ,,Ez is a názáreti Jézussal volt!" Erre ő ismét tagadni kezdte, méghozzá esküvel, hogy: ,,Nem ismerem azt az embert!" Kis idő múltán az ott ácsorgók odamentek Péterhez, és így szólta
2020-04-05 07:02:26
Oldal: 
Keresés


Üzenetek
Urunk Jézus Krisztus, Szent János, Keresztút Betániában, Jézus Krisztus, Jézust Szentlélekkel, ember minduntalan, szent hely, mózesi törvény, názáreti Jézus, főtanács valamennyi, názáreti Jézust, meghívást erre, ünnepi alkalomra, ikertestvéremről most, béna kezét, földre estek, megkülönböztetés kegyelméről, közvetlen kapcsolatot, képből indult, betániai Mária, názáreti Mária, ölébe vett, csöndes názáreti, kicsiny városba, halálba küldi, zsidó főpapok,
TVN.HU, Képtár, Blogok, Videótár, Szótár, API, Online Póker, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.