Belépés
maroka: Mai evangélium - Szent Lukács evangélista 10.18
Szent Lukács evangélista - Október 18. napja Szent Lukács evangélista ünnepe.
............

...........
Szíriában született, Antiochia városában. Lukácshoz kapcsolódik a harmadik evangélium, jelentőségét ezé
2019-10-18 13:06:32
maroka: Szent Bertalan apostol vértanu
egy igaz izraelita, akiben nincs semmi álnokság.
Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte vele: ,,Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát." ,,Jöhetne valami jó Názáretből?" - kérdezte Nátánáel. ,,Jöjj, nézd meg!" - felelte Fülöp.
Amikor Jézus látta, hogy Nátánáe
2019-08-24 09:38:03
maroka: Évközi 20. vasárnap 08.18
romlására és feltámadására lesz ő Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak" (Lk 2,34). E jövendölés beteljesedése végighúzódik Jézus nyilvános működésének egész idején, kezdve a názáretiek elutasításától, amikoris a zsinagógában mondott beszéde miatt le akarják őt taszítani a hegyről (vö. Lk 4,14-30), egészen elítéléséig és keresztre feszítéséig. Bár az evangélisták igy
2019-08-18 08:24:41
maroka: 17. évközi hét péntek 08.02
bemutatnotok az Úrnak aszerint, amint azt az egyes napok szertartása megszabja.
Ez az Isten igéje. Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-37

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
A názáretiek hitetlen magatartása Jézussal szemben.
Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában.
Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla:
2019-08-01 17:18:31
maroka: Szent Mária Magdolna
hogy Jézus, aki az északi parton, kedves városában, Kafarnaumban szeretett tartózkodni, járt-e Magdalában. Az evangéliumok nem tudósítanak róla, hogy Mária Magdolna hogyan találkozott a Názáreti Jézussal. Csak Lukács egy rövid utalásából (8,2 skk.) és Márk egy megjegyzéséből (16,9) tudjuk, hogy Jézus ,,hét ördögöt" űzött ki belőle.
A Biblia nyelvében a hét (vö. Lk
2019-07-22 08:55:47
maroka: Útravaló – 2019. július 15.
mellett. De bátorít is! Azt mondja, hogy egy a tanítványaival. Mit jelent ez? Azt, hogy bárhol vannak, és bármit tesznek, az élő Jézust viszik oda
2019-07-15 08:39:10
koszegimarika: Amikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal
a hold vérré, mielőtt eljön az Úrnak nagy és fényes napja. És mindenki, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.« Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket a beszédeket: A Názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek erők, csodatételek és jelek által, melyeket általa cselekedett Isten közöttetek, amint magatok is tudjátok, azt, aki Istennek
2019-06-10 06:57:31
maroka: Húsvét 3. hét hétfő 05.06
Ott hamis tanúkat szólaltattak meg, akik azt állították: ,,Ez az ember minduntalan a szent hely és a mózesi törvény ellen beszél. Hallottuk ugyanis, amikor azt hangoztatta, hogy a názáreti Jézus romba dönti ezt a helyet, és megváltoztatja a Mózestől ránk hagyott szokásokat."
A főtanács valamennyi tagja Istvánt figyelte, és olyannak találták arcát, mintha egy angyal
2019-05-06 08:37:17
maroka: Szerda húsvét nyolcadában 04.24
megszólította: ,,Nézz ránk! Erre feléjük fordult abban a reményben, hogy kap tőlük valamit. Péter azonban így folytatta: ,,Aranyom, ezüstöm nincs. De amim van, azt neked adom: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj!"
Megfogta a béna kezét, és felsegítette. Azonnal életerő szállt a lábába, felugrott, és járni kezdett. Bement velük a templomba, járt
2019-04-25 12:37:48
maroka: Húsvéthétfő 04.22
szóval így beszélt:
,,Zsidó férfiak és Jeruzsálem egész népe! Vegyétek tudomásul és figyelemmel hallgassátok meg szavamat! Izraelita férfiak, hallgassátok meg szavaimat!
A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek, amikor, mint tudjátok, általa hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe köztetek. Ezt az embert ti az Isten előre elhatározott terve szerint kiszolgáltat
2019-04-22 22:31:47
maroka: Húsvétvasárnap 04.21
szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak
2019-04-21 07:46:19
koszegimarika: Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja
igen nagy volt. Bementek a sírba, és egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült jobb felől. Megrémültek, de az megszólította őket: ,,Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt van a hely, ahová temették. Siessetek, és mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok majd őt
2019-04-20 19:02:27
Oldal: 
Keresés


Üzenetek
Szent Lukács, Szent Bertalan, Szent Mária Magdolna, Mária Magdolna, Amikor Jézus, EVANGÉLIUM Szent Máté, Názáreti Jézussal, Csak Lukács, Názáreti Jézust, Jézus Krisztus, Jézust Szentlélekkel, pünkösd napja, harmadik evangélium, igaz izraelita, alkalommal Fülöp, próféták szólnak, názáreti Jézust, názáretiek elutasításától, zsinagógában mondott, egyes napok, názáretiek hitetlen, északi parton, rövid utalásából, hold vérré, ember minduntalan, szent hely,
TVN.HU, Képtár, Blogok, Videótár, Szótár, API, Online Póker, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.