Belépés
velemenyezd: Coronavirus - Szijjártó: Austria şi vecinii săi din Est au cooperat cu succes împreună

În cadrul conferinţei de presă a grupării informale numită Viena Cinci, Péter Szijjártó a declarat că valoarea schimburilor comerciale dintre Ungaria şi celelalte patru state s-a cifrat la 34,5 miliarde de euro. Aceasta reprezintă 16,6%din comerţul exterior al Ungariei.
Europa Centrală s-a apărat cu succes împotriva epidemiei de coronavirus, aşa că au decis să menţină co
2020-07-14 16:22:15
lilagondolatok: Az indiánokgyógyító tudománya
ál­la­tok­nak, tűz­nek, li­ge­tek­nek stb. mind lel­ket tu­laj­do­ní­tot­tak a ma­gya­rok. A to­te­miz­mus ugyan­csak jellemző volt a ma­gyar vi­lág­kép­re: a ma­gya­rok egy ősma­dár­tól, a tu­rul­ma­dár­tól szár­maz­tat­ták ma­gu­kat - ezt bi­zo­nyít­ja az Eme­se ál­ma cí­mű mon­da is. Dió­sze­gi Vil­mos ku­ta­tá­sai sze­rint a ma­gyar sá­má­nok gyó­gyí­tók, jó­sok, lélekve
2018-03-17 09:38:33
koalaszem: Herbert Katicatol koszonom.....
:Kató
2016-01-02 02:44:09
lenke1964: Gyógyító hangok
Hang és zene mint gyógyító információ
Dr. Sági Mária

Az élő­vi­lág leg­fon­to­sabb in­for­má­ció­inak köz­ve­tí­tő­je a hang. Az ál­la­tok vi­lá­gá­ban ugya­núgy, mint az em­be­rek­nél. Je­len írás­ban meg­kí­sé­rel­jük a han­gok és a ze­ne több­fé­le in­for­má­ci­ós ha­tá­sá­nak kí­sér­le­ti esz­kö­zök­kel tör­té­nő mér­he­tő­sé­gé­nek be­mu­ta­tá­sát is.
2015-09-21 09:09:07
tnemarika: barátoknak
2014-09-20 15:58:33
sayuri: szeretettel
összeborzolt a játékos tavaszi szél.
A tükörből sudár termetű, almazöldszemű fiatal lány nézett rá vissza, a világosbarna hajzuhatag lágy vonalakban keretezte a szabályos vonású, széltől kipirult arcot, melyet az enyhén piszébe hajló orr tett kissé pikánssá. Miután végzett a fésülködéssel, ruhá¬ját igazgatta, a mai nap tiszteletére ünneplőbe öltözött, sötétkék bő szokny
2012-04-09 10:19:59
koalaszem: Csako Agikatol koszonom....
Ági
2012-04-03 04:06:48
invisibilia: magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
dezdését. 1301. j a n u á r 14-én, váratlanul elhunyt, megnyitva Károly eltt a lehet séget, hogy szerencsét próbáljon Magyar országon. Azzal a kortársak is tisztában voltak, hogy halálával lezárult egy kor szak, az Á r p á d o k - vagy ahogy akkoriban nevezték, Szent István nemzetségének h á r o m évszázadig t a r t ó uralma. H a m a r o san az is világossá vált, hogy az Á r p á d
2012-02-22 21:26:22
zgfumag: Magyar munkával fedezett ma
meglévő gépi kapacitás kihasználását, valamint a nyersanyagok és üzemanyagok iránti kereslet fenntartását. Ezáltal javul a vállalatok pénzügyi helyzete, és fizetőképességük megszilárdulása hozzájárul a nekik hitelező kereskedelmi bankok megerősödéséhez is. További hatás, hogy az újonnan alkalmazásra kerülő munkaerő nö-vekvő fizetőképes keresletet jelent a fogyasztási javak iránt.
2011-10-29 20:02:02
margareta51: Epres suti


2011-05-27 06:30:57
nagyuska: Hogya György
ér­nek, mi­képp azok sem, akik ír­ták őket.

Comb­jai kö­zül, a sely­mes szőr­szá­lak fe­lett a nő­re pil­lant­va
Vég­re meg­ér­tet­tem, hogy ha­sá­nak íve fe­lett
Be­zá­rult a világ...

MI­KOR MI

A Nő su­ta moz­du­la­tai rit­kák — meg­szű­ri őket a bi­za­lom.
Gyen­ge­sé­gét csak ak­kor ér­ted, mi­kor be­tört té­ged.
2010-12-17 16:51:01
lorte: Érzelmek iskolája: szerelem Ma
kínai kaját. Legyek a feleséged, gondoltam magamban, na persze. Mit szívtál? Ramona felsóhajt.
- Én viszont éppen szakítottam valakivel, amikor megis¬merkedtünk, és eléggé ki voltam borulva. Ő pedig mindig kéznél volt.
Lassan körvonalazódik a képlet. Azok a nők, akik Peri¬vel kezdtek járni, mind éppen akkor hagyták el a férjüket vagy a stabil barátjukat, amikor P
2007-11-12 16:23:10
Oldal: 
Keresés


Üzenetek
Herbert Katicatol, Csako Agikatol, Hogya György, Viena Cinci, Péter Szijjártó, Europa Centrală, Dió­sze­gi Vil­mos, Sági Mária, Szent István, MI­KOR MI, indiánokgyógyító tudománya, grupării informale, to­te­miz­mus ugyan­csak, ma­gyar vi­lág­kép­re, tu­rul­ma­dár­tól szár­maz­tat­ták, ma­gyar sá­má­nok, élő­vi­lág leg­fon­to­sabb, ál­la­tok vi­lá­gá­ban, ze­ne több­fé­le, játékos tavaszi, világosbarna hajzuhatag, szabályos vonású, enyhén piszébe, lehet séget, vállalatok pénzügyi, nekik hitelező,
TVN.HU, Képtár, Blogok, Videótár, Szótár, API, Online Póker, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.